Zaloguj się Kredyty samochodowe, gotówkowe i hipoteczne Leasing samochodów, pojzdów i maszyn Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW, Ubezpieczenia GAP Złóż wniosek kredytowy/leasingowy

Prosimy o wypełnienie formularza - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy


Dodatkowe informacje

Leasing czy kredyt bankowy?

Leasing czy kredyt? Którą formę finansowania należy wybrać?Takie pytanie niejednokrotnie nurtuje przedsiębiorców w sytuacjach gdy rozpoczynają działalność gospodarczą, chcą poszerzyć zakres działalności czy muszą zapewnić sobie źródło finansowania działalności.Zobacz co będzie najlepsze dla Twojej firmy.

Kredyt Bankowy?

Klasycznym i podstawowym narzędziem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kredyt. Każdy liczący się na rynku bank ma bogatą ofertę kredytowania firm, dostosowaną do ich wielkości i potrzeb pożyczkowych. Banki jednak stawiają firmom - zwłaszcza małym - twarde wymagania i nie są zbyt lubiane przez przedsiębiorców. Wystarczy przytoczyć badania, w których właściciele małych firm wypowiadają się na temat roli banków: 36% ma raczej niepochlebne zdanie na ich temat, a 11% bardzo niekorzystne. Nic dziwnego - ubiegając się o kredyt, należy liczyć się ze sporą ilością dokumentów. Najczęściej banki żądają dokumentów identyfikacyjnych (dotyczących formy prowadzonej działalności), o charakterze majątkowo-finansowym, opinii i zaświadczeń np. o wywiązywaniu się z zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Bank może też prosić o biznes plan , kopie umów, kontraktów. Zaświadczenia wystawiane przez urzędy nie powinny być starsze niż 30 dni. Warto pamiętać także o zabezpieczeniach majątkowych wymaganych przez bank (hipoteka, zastaw rejestrowy).

No i najważniejsza sprawa: bank bada zdolność kredytową przedsiębiorcy i choć podstawowe wytyczne są niemal jednakowe dla każdej firmy, to poszczególne banki mają swoje indywidualne sposoby oceniania zdolności kredytowej.

Leasing

Oferta towarzystw leasingowych jest coraz bogatsza, coraz pełniejsza i coraz lepiej dostosowana do potrzeb i specyfiki firm o różnej wielkości, z różnych branż i o różnej kondycji finansowej. Leasing, jako forma finansowania inwestycji, jest coraz popularniejszy, przede wszystkim dzięki swoim walorom podatkowym. O ile np. zakup samochodów dla firmy można wliczyć w koszty poprzez amortyzację, o tyle skorzystanie z leasingu skraca ten okres nawet dwukrotnie. Wynika to z prawa podatkowego, które pozwala zaliczyć do kosztów czynsz leasingowy, pod warunkiem, że umowa leasingu nie jest krótsza niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Oznacza to, że amortyzacja nabytych samochodów w warunkach standardowych musi trwać 60 miesięcy, ale proces rozliczania takiej inwestycji w kosztach w przypadku leasingu można skrócić nawet do 24 miesięcy.

Korzystanie z leasingu w niczym nie ogranicza i nie pomniejsza zdolności kredytowych przedsiębiorcy. Wynika z tego, że część celów, np. wieloletniego inwestowania w określone przedsięwzięcie, można finansować z kredytu, a potrzeby inwestycyjne w krótszym okresie czasu - zaspokoić poprzez umowy leasingowe. Pozwala to zwiększyć możliwości finansowe firmy. Trzeba jednak poważnie zastanowić się nad kolejną kwestią, na jak długo chce się zawrzeć umowę leasingową. Nie ma sensu skracać okresu leasingu do minimum, np. do 24 miesięcy, jeżeli zależy nam na rozłożeniu kosztów w jak najdłuższym czasie. Lepiej wtedy zawrzeć umowę leasingową długoterminową, równą okresowi standardowej amortyzacji (60 miesięcy). Krótki czas obowiązywania umowy leasingowej opłaca się przedsiębiorcy, który ma wysokie dochody i chce znacznie obniżyć podstawę opodatkowania w całym okresie trwania umowy leasingowej.

Argumenty przemawiające za leasingiem:

Leasing, w porównaniu z kredytem, zwykle charakteryzuje się uproszczoną procedurą akceptacji klientów.
W przypadku leasingu występuje krótszy okres decyzyjny i czas uruchamiania finansowania.
Większość firm leasingowych nie wymaga dodatkowych opłat i prowizji.
W przypadku leasingu istnieje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystających, np. sezonowych przychodów.
Leasing operacyjny pozwala na optymalizację bieżącej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż w przeciwieństwie do kredytu wszystkie raty leasingowe są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów.
Finansujący, będąc właścicielem przedmiotu w całym okresie trwania umowy dokonuje jego ubezpieczenia; z uwagi na dużą skalę działalności i stałą współpracę z ubezpieczycielami finansujący oferuje korzystającym korzystne stawki ubezpieczenia, a także może wspomóc przy likwidacji szkody.
Pod względem zabezpieczenia transakcji leasing wydaje się być łatwiejszym i bezpieczniejszym sposobem finansowania dla klientów, gdyż standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego; biorąc pod uwagę prawo własności do przedmiotu jakie posiada finansujący, dodatkowym zabezpieczeniem jest również przedmiot leasingu.
W przypadku wystąpienia problemów finansowych u korzystającego możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków korzystającego na osobę trzecią, zaakceptowaną przez finansującego.

Z kolei przy zakupie na kredyt:

Nabyte maszyny lub budynki są własnością kredytobiorcy, nawet gdy jedną z form zabezpieczenia jest zastaw rejestrowy lub hipoteka.
Przy kredytach o zmiennym oprocentowaniu i w sytuacji spadku odsetek, kredytobiorca może liczyć na zmniejszenie odsetek w trakcie trwania umowy, co oznacza potanienie kredytu.Leasing - Strona Główna Zapytaj o leasing Kontakt

Prawa autorskie ©2006-2018 PRIMO