Zaloguj się Kredyty samochodowe, gotówkowe i hipoteczne Leasing samochodów, pojzdów i maszyn Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW, Ubezpieczenia GAP Złóż wniosek kredytowy/leasingowy

Prosimy o wypełnienie formularza - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy


Dodatkowe informacje

Leasing operacyjny

Najważniejsze cechy umowy leasingu operacyjnego:


Umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne.

W przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji okres ten powinien wynosić co najmniej 10 lat.

Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca.

Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów.

Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3.

Nasz leasing operacyjny to wkład własny od 1%, okres leasingu do 84 miesięcy. Możemy wyleasingować następujące typy sprzętu:

zapytaj o leasing ...

1.Samochody osobowe oraz ciężarowe do 3,5T
2. Pozostałe samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy
3. Maszyny i urządzenia budowlane i drogowe
4. Wózki widłowe, maszyny i urządzenia rolnicze oraz leśne
5. Sprzęt medyczny
6. Pozostała technologia preferowana
7. Maszyny piekarnicze
8. Urządzenia diagnostyczne i warsztatowe
9. Urządzenia gastronomiczne i spożywcze
10.Maszyny poligraficzne i drukarskie
11. Obrabiarka do metalu, drewna, tworzyw sztucznych
12. Urządzenia do obróbki termicznej, spawarki, zgrzewarki

więcej sprzętu ...


Leasing - Strona Główna Leasing finansowy Kontakt

Prawa autorskie ©2006-2018 PRIMO